Soft Launching Bukit Cerbera

Print

Soft Launching Bukit Cerbera, yg sebelumnya bernama Bukit Soka sudah dibuka tanggal 19 Jui 2017. Silakan pesan tipe dengan booking atau tanda jadi Rp 2.5 juta. 

Nanti saat Grand Launching, Bapak Ibu akan dihubungi untuk memilih nomor blok dan nomor rumah. Spesial harga reserve. Nanti saat Grand Launching harga naik. Kesempatan mendapatkan harga perdana. Lokasi Bukit Cerbera berada di Selatan Bukit Dahlia. Timur Bukit Matoa. Utara Bukit Cordia. 

Tipe yang dipasarakn adalah

Harga Baru Cerbera

Lihat tautan berikut Harga Juli 2018 Bukit Cerbera

Harga 2 April sd 8 Juli 2018

 Tipe LB LT Harga Harga Harga
  Tunai 12 bulan KPR ke-1
Cerbera 1 22 60 159,362,500 176,358,063 173,120,813
Cerbera 1A 22 72 184,317,500 203,933,338 200,196,988
Cerbera 1B 22 78 197,542,500 218,546,963 214,546,113
Cerbera 1C 22 90 218,587,500 241,801,688 237,379,938
Cerbera 1C Garden 22 90 227,557,500 251,713,538 247,112,388
Cerbera 2 30 72 214,850,000 237,671,750 233,324,750
Cerbera 2A 30 90 248,487,500 274,841,188 269,821,438
Cerbera 3 Garden 36 90 285,230,000 315,441,650 309,687,050

Modal pertama = DP + Biaya KPR, lihat promo biaya KPR

 Tipe LB LT Harga DP 5% PLAFON KPR Estimasi  Modal Pertama
  KPR ke-1 Biaya KPR DP+ biaya KPR
Cerbera 1 22 60 173,120,813 8,656,041 164,464,772 8,223,239 16,879,279
Cerbera 1A 22 72 200,196,988 10,009,849 190,187,138 9,509,357 19,519,206
Cerbera 1B 22 78 214,546,113 10,727,306 203,818,807 10,190,940 20,918,246
Cerbera 1C 22 90 237,379,938 11,868,997 225,510,941 11,275,547 23,144,544
Cerbera 1C Garden 22 90 247,112,388 12,355,619 234,756,768 11,737,838 24,093,458
Cerbera 2 30 72 233,324,750 11,666,238 221,658,513 11,082,926 22,749,163
Cerbera 2A 30 90 269,821,438 13,491,072 256,330,366 12,816,518 26,307,590
Cerbera 3 Garden 36 90 309,687,050 15,484,353 294,202,698 14,710,135 30,194,487

Simulasi angsuran dengan esitimasi bunga 6.5%

 Tipe LB LT Harga  Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga 6.50%
  KPR ke-1 5 10 15 20
Cerbera 1 22 60 173,120,813 3,217,942 1,867,464 1,432,665 1,226,205
Cerbera 1A 22 72 200,196,988 3,721,230 2,159,536 1,656,734 1,417,984
Cerbera 1B 22 78 214,546,113 3,987,949 2,314,321 1,775,481 1,519,618
Cerbera 1C 22 90 237,379,938 4,412,380 2,560,631 1,964,442 1,681,349
Cerbera 1C Garden 22 90 247,112,388 4,593,286 2,665,616 2,044,983 1,750,283
Cerbera 2 30 72 233,324,750 4,337,003 2,516,888 1,930,884 1,652,626
Cerbera 2A 30 90 269,821,438 5,015,398 2,910,579 2,232,913 1,911,130
Cerbera 3 Garden 36 90 309,687,050 5,756,414 3,340,612 2,562,821 2,193,496

 Lihat juga

Bukit Soka Citra Indah City

Bukit Soka

LOKASI 

BukitCerberaCitraIndah

Cerbera 22 CitraIndah City Fienso

Tipe 22

Cerbera Citra Indah City

Tipe 30

 cerbera citra indah city

Tipe 36

Harga 1 September 2017 bukit Cerbera

 Tipe LB/LT Harga Harga Harga
Tunai 12 bulan KPR ke-1
Cerbera 1 (1KT) 22/60 154,147,500 172,219,463 167,505,038
Cerbera 1A (1KT) 22/72 179,045,000 199,980,175 194,518,825
Cerbera 1B (1KT) 22/78 191,925,000 214,341,375 208,493,625
Cerbera 1C (1KT) 22/90 212,280,000 237,037,200 230,578,800
Cerbera 1C Garden (1KT) 22/90 G 221,250,000 247,038,750 240,311,250
Cerbera 2 (2KT) 30/72 209,347,500 233,767,463 227,397,038
Cerbera 2A (2KT) 30/90 241,950,000 270,119,250 262,770,750
Cerbera 3 Garden (2KT) 36/90 278,520,000 310,894,800 302,449,200

Modal Pertama = Dp + Biaya KPR, Lihat promo

 Tipe LB/LT Harga DP 5% PLAFON KPR Estimasi  Modal Pertama
KPR ke-1 Biaya KPR DP+ biaya KPR
Cerbera 1 (1KT) 22/60 167,505,038 8,375,252 159,129,786 7,956,489 16,331,741
Cerbera 1A (1KT) 22/72 194,518,825 9,725,941 184,792,884 9,239,644 18,965,585
Cerbera 1B (1KT) 22/78 208,493,625 10,424,681 198,068,944 9,903,447 20,328,128
Cerbera 1C (1KT) 22/90 230,578,800 11,528,940 219,049,860 10,952,493 22,481,433
Cerbera 1C Garden (1KT) 22/90 G 240,311,250 12,015,563 228,295,688 11,414,784 23,430,347
Cerbera 2 (2KT) 30/72 227,397,038 11,369,852 216,027,186 10,801,359 22,171,211
Cerbera 2A (2KT) 30/90 262,770,750 13,138,538 249,632,213 12,481,611 25,620,148
Cerbera 3 Garden (2KT) 36/90 302,449,200 15,122,460 287,326,740 14,366,337 29,488,797

Simulasi angsuran dengan bunga 7.5% dengan DP 5%

 Tipe LB/LT Harga  Angsuran KPR/bln (Bunga 7.5%)
KPR ke-1 5th 10th 15th 20th
Cerbera 1 (1KT) 22/60 167,505,038 3,188,634 1,888,899 1,475,153 1,281,939
Cerbera 1A (1KT) 22/72 194,518,825 3,702,870 2,193,524 1,713,053 1,488,679
Cerbera 1B (1KT) 22/78 208,493,625 3,968,895 2,351,113 1,836,124 1,595,630
Cerbera 1C (1KT) 22/90 230,578,800 4,389,310 2,600,161 2,030,619 1,764,651
Cerbera 1C Garden (1KT) 22/90 G 240,311,250 4,574,577 2,709,910 2,116,329 1,839,135
Cerbera 2 (2KT) 30/72 227,397,038 4,328,742 2,564,281 2,002,599 1,740,300
Cerbera 2A (2KT) 30/90 262,770,750 5,002,117 2,963,179 2,314,121 2,011,020
Cerbera 3 Garden (2KT) 36/90 302,449,200 5,757,438 3,410,619 2,663,554 2,314,685

 

Harga Cerbera 1 Juli 2017

 Tipe LB/LT Harga Harga Harga
Tunai 12 bulan KPR ke-1

Cerbera 1 (1KT)

22/60 150,755,000 169,205,600 164,592,950

Cerbera 1A (1KT)

22/72 171,110,000 192,003,200 186,779,900

Harga 1 Agustus 2017 Cerbera 

 Tipe LB/LT Harga Harga Harga
Tunai 12 bulan KPR ke-1
Cerbera 1 (1KT) 22/60 152,422,500 171,073,200 166,410,525
Cerbera 1A (1KT) 22/72 173,812,500 195,030,000 189,725,625
Cerbera 1B (1KT) 22/78 189,682,500 212,804,400 207,023,925
Cerbera 1C (1KT) 22/90 209,692,500 235,215,600 228,834,825
Cerbera 2 (2KT) 30/72 205,552,500 230,578,800 224,322,225
Cerbera 3 (2KT) 36/90 276,967,500 310,563,600 302,164,575

Modal Pertama = Dp + Biaya KPR, Lihat promo

 Tipe LB/LT Harga DP 5% Estimasi  Modal Pertama
KPR ke-1 Biaya KPR DP+ biaya KPR
Cerbera 1 (1KT) 22/60 166,410,525 8,320,526 7,904,500 16,225,026
Cerbera 1A (1KT) 22/72 189,725,625 9,486,281 9,011,967 18,498,248
Cerbera 1B (1KT) 22/78 207,023,925 10,351,196 9,833,636 20,184,833
Cerbera 1C (1KT) 22/90 228,834,825 11,441,741 10,869,654 22,311,395
Cerbera 2 (2KT) 30/72 224,322,225 11,216,111 10,655,306 21,871,417
Cerbera 3 (2KT) 36/90 302,164,575 15,108,229 14,352,817 29,461,046

Simulasi angsuran dengan bunga 7.5% dengan DP 5%

 Tipe LB/LT Harga  Angsuran KPR/bln (Bunga 7.5%)
KPR ke-1 5th 10th 15th 20th
Cerbera 1 (1KT) 22/60 166,410,525 3,167,799 1,876,556 1,465,514 1,273,562
Cerbera 1A (1KT) 22/72 189,725,625 3,611,627 2,139,473 1,670,841 1,451,996
Cerbera 1B (1KT) 22/78 207,023,925 3,940,918 2,334,540 1,823,181 1,584,382
Cerbera 1C (1KT) 22/90 228,834,825 4,356,111 2,580,494 2,015,261 1,751,304
Cerbera 2 (2KT) 30/72 224,322,225 4,270,209 2,529,607 1,975,520 1,716,768
Cerbera 3 (2KT) 36/90 302,164,575 5,752,020 3,407,410 2,661,048 2,312,506

 

Lihat

 

Tags: