Harga 1 Maret 2021 Bukit Sakura

 Tipe LB LT Harga Harga Harga Harga
Tunai 12 bulan 24 bulan KPR
Sakura 1 35 90 483.036.094 533.924.602 572.696.800 524.431.553
Sakura 2 39 120 594.205.464 656.752.192 704.406.842 645.038.529
Sakura 3 45 120 638.089.981 705.244.584 756.409.995 692.653.231
Sakura 4 45 150 715.783.381 791.086.870 848.460.956 776.943.348
Sakura 4G 45 170 792.739.400 876.117.323 939.643.360 862.735.814
Sakura 5 55 90 627.117.569 693.128.989 743.423.404 680.755.385

Modal Pertama = DP + Biaya KPR

 Tipe LB LT Harga DP 5% Estimasi  Modal Pertama
KPR Biaya KPR DP+ biaya KPR
Sakura 1 35 90 524.431.553 26.221.578 24.910.499 51.132.076
Sakura 2 39 120 645.038.529 32.251.926 30.639.330 62.891.257
Sakura 3 45 120 692.653.231 34.632.662 32.901.028 67.533.690
Sakura 4 45 150 776.943.348 38.847.167 36.904.809 75.751.976
Sakura 4G 45 170 862.735.814 43.136.791 40.979.951 84.116.742
Sakura 5 55 90 680.755.385 34.037.769 32.335.881 66.373.650

Estimasi Angsuran dengan asumsi bunga 7%

 Tipe LB LT Harga DP 5%  Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga 7,00%
KPR 5 10 15 20
Sakura 1 35 90 524.431.553 26.221.578 9.865.155 5.784.640 4.478.052 3.862.617
Sakura 2 39 120 645.038.529 32.251.926 12.133.909 7.114.972 5.507.899 4.750.928
Sakura 3 45 120 692.653.231 34.632.662 13.029.596 7.640.177 5.914.475 5.101.626
Sakura 4 45 150 776.943.348 38.847.167 14.615.189 8.569.923 6.634.217 5.722.452
Sakura 4G 45 170 862.735.814 43.136.791 16.229.043 9.516.240 7.366.788 6.354.343
Sakura 5 55 90 680.755.385 34.037.769 12.805.784 7.508.940 5.812.881 5.013.995